Double promotion on cruises booked in ecommerce

迪士尼游轮 - 十一月 2020前往中美洲的所有邮轮

 • 五月 2021
 • 六月 2021
 • 七月 2021
 • 八月 2021
 • 九月 2021
 • 十月 2021
 • 十一月 2021
 • 十二月 2021
 • 一月 2022
 • 二月 2022
 • 三月 2022
 • 四月 2022
 • 五月 2022
 • 六月 2022
 • 七月 2022
 • 八月 2022
1
1 / 1
disney-cruise-line
最高立减
30%

中美洲

中美洲 美国 - 墨西哥

邮轮公司: 迪士尼游轮
船队: 迪士尼奇观号
船队: 迪士尼奇观号
行程天数: 5 晚
登船地点: 起: 圣迭戈
启航时间: 01 十一月 2020
行程: 圣迭戈, 海上巡游, 卡波圣卢卡斯, 海上巡游, 恩塞纳达, 圣迭戈
内舱房 ¥ 9,063
海景房 ¥ 9,701
阳台房 ¥ 11,614
套房 ¥ 27,396

人均含税参考价

 • 五月 2021
 • 六月 2021
 • 七月 2021
 • 八月 2021
 • 九月 2021
 • 十月 2021
 • 十一月 2021
 • 十二月 2021
 • 一月 2022
 • 二月 2022
 • 三月 2022
 • 四月 2022
 • 五月 2022
 • 六月 2022
 • 七月 2022
 • 八月 2022
1
1 / 1